Apurahat 2018

Tänä vuonna saamiemme apurahahakemusten yhteenlaskettu summa on kaikkien aikojen suurin. Diabetestutkijat hakivat meiltä apurahoja kaikkiaan 3,6 miljoonan euron arvosta, mikä oli miljoona euroa enemmän kuin edellisvuonna.

Diabetestutkimussäätiön oli mahdollista tukea diabetestutkimusta 550 000 eurolla, ja myöntää apuraha 23 diabetestutkijalle.

Hakemuksia saimme kaikkiaan 111 kappaletta, joista lähes neljännes tuli Turun yliopistossa työskenteleviltä tutkijoilta. Tyypin 1 diabetekseen kohdistuva tutkimus on muutaman hiljaisemman vuoden jälkeen kirinyt tyypin 2 diabeteksen tutkimuksen rinnalle; molempiin kohdistuvia hakemuksia oli lähes yhtä paljon.

- Hakemuksissa näkyi nuorten diabetestutkijoiden vahva halu edetä. Tutkimusaiheissa korostuivat muun muassa suolistomikrobien ja enterovirusten merkitys tyypin 1 diabeteksessa, apurahahakemukset arvioineen tieteellisen valiokuntamme puheenjohtaja apulaisprofessori Sanna Lehtonen kertoo.

Suurin apuraha tukee tyypin 2 diabeteksen ehkäisyä

Suurimman apurahamme, 90 000 euroa, sai dosentti Vanessa de Mello Laaksonen Itä-Suomen yliopistosta Kuopiosta. Hänen tutkimuksensa tavoitteena on auttaa tyypin 2 diabeteksen ehkäisyä henkilöillä, joiden sairastumisriski on suuri.

Tutkimuksessaan de Mello Laaksonen selvittää mikrobiperäisen indoli-propionihapon merkitystä maksan ja rasvakudoksen sokeri- ja rasva-aineenvaihdunnassa.

Kaksivuotisen suurapurahan myötä de Mello Laaksonen saa paremmat edellytykset toimia uutena tutkimusryhmän johtajana. Apuraha mahdollistaa myös väitöskirjatyöntekijän palkkaamisen tutkimushankkeeseen.

Kaksivuotiset apurahat myös tyypin 1 diabeteksen tutkimukseen

Kaksivuotisista 60 000 euron apurahoista toisen sai dosentti Tuure Kinnunen Itä-Suomen yliopistosta Kuopiosta ja toisen akatemiaprofessori Riitta Lahesmaa Turun yliopistosta.

Kinnunen tutkii haiman insuliinia tuottavia soluja vastaan hyökkääviä immuunijärjestelmän soluja. Hänen tutkimuksensa lisää ymmärrystä tyypin 1 diabeteksen syntymekanismeista ja voi näin parantaa mahdollisuuksia ehkäistä tyypin 1 diabetesta. Lisäksi tutkimus voi helpottaa kohonneessa sairastumisriskissä olevien lasten tunnistamista.

Kinnusen saama kaksivuotinen apuraha turvaa hänen tutkimuksensa rahoituksen pidemmäksi aikaa, mikä on ensiarvoisen tärkeää pitkäjänteisen tutkimustyön kannalta.

Lahesmaa selvittää tutkimuksessaan kroonisia enterovirusinfektioita ja tyypin 1 diabeteksen syntymekanismeja. Tutkimuksen oletus on, että krooninen virusinfektio aiheuttaa haimassa muutoksia, jotka mahdollistavat viruksen piileskelyn haimakudoksessa ja edesauttavat tyypin 1 diabeteksen syntyä. Kun ymmärretään, miten virusinfektio muokkaa ihmisen haimasoluja, on mahdollista löytää uusia keinoja tilanteen korjaamiseksi.  

Apurahalla on keskeinen rooli Lahesmaan tutkimustyön edistämisessä. Se mahdollistaa uutta tietoa diabeteksen syntymekanismeista tuottavat tutkimukset.

Kaksivuotinen suurapuraha, 90 000 euroa

de Mello Laaksonen Vanessa, dosentti, FT, Itä-Suomen yliopisto, Kuopio, 90 000 e

Molecular and metabolic mechanisms for the role of gut microbiota-derived indolepropionic acid in the prevention of type 2 diabetes

(Suoliston mikrobiperäisen indoli-propionihapon merkitys tyypin 2 diabeteksen ennaltaehkäisyssä: molekyylitasoisten ja aineenvaihdunnallisten mekanismien selvitys)

Dosentti de Mello-Laaksosen tutkimusryhmälle myönnetystä hankeapurahasta myönnettiin henkilökohtainen apuraha: NN, 20 kk, 41 000 e.

Kaksivuotinen suurapuraha, 60 000 euroa

Kinnunen Tuure, dosentti, LT, FM, Itä-Suomen yliopisto, Kuopio, 60 000 e

Single cell assessment of helper T cell dysfunction during the development of human type I diabetes

(T-soluhäiriöiden tutkiminen tyypin 1 diabeteksen kehittymisessä yksisolutasolla)

Lahesmaa Riitta, akatemiaprofessori, FT, LT, Turun yliopisto, 60 000 e

Chronic enterovirus infections and the development of type I diabetes

(Krooniset enterovirusinfektiot ja tyypin 1 diabeteksen syntymekanismit)

Professori Riitta Lahesmaan tutkimusryhmälle myonnetystä hankeapurahasta myönnettiin henkilökohtainen apuraha: Buchacher Tanja, 8 kk, 9 800 e

Yksivuotiset hankeapurahat, noin 27 000 euroa

Ilonen Jorma, LKT, Turun yliopisto 27 000 e

Tyypin 1 diabeteksen tautimekanismien heterogeenisyys

Kajantie Eero, dosentti, LT, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Helsinki 27 000 e

Tyypin 2 diabeteksen riskitekijät keski-ikää lähestyvillä pikkukeskosilla

Kondrashova Anita, LT, FT, Tampereen yliopisto, 26 316 e

Neutrophil-mediated inflammation, enterovirus infections and the development of endocrine and exocrine pancreatic insufficiency in type 1 diabetes

(Neutrofiilivälitteiset tulehdukset, enterovirusinfektiot ja haiman endo- ja eksokriinisen vajaatoiminnan kehittyminen tyypin 1 diabeteksessa)

Lehtoranta Lara, LT, Turun yliopisto, 26 150 e

Diabeetikon sikiön verenkierto

Lehtorannan tutkimusryhmälle myönnetystä hankeapurahasta myönnettiin henkilökohtaiset apurahat: Lehtoranta Lara, 9 kk, 22 050 e ja Laukkanen Meeri, 2 kk, 4 100 e

Mykkänen Juha, dosentti, FT, Turun yliopisto, 27 000 e

20-vuotisen ravinto- ja elämäntapaintervention metabolista terveyttä edistävät molekyyligeneettiset mekanismit

Nykter Matti, TkT, Tampereen yliopisto, 25 000 e

Understanding Coxsackie B virus induced immune response changes in T 1 D autoimmunity

(Coxsackie B -viruksen aiheuttamat immuunivasteen muutokset tyypin 1 diabeteksen autoimmuniteettiin)

Rönnemaa Tapani, LKT, Turun yliopisto ja Oulun yliopisto 27 000 e

Metformiini raskausdiabeteksen hoidossa - metaboliset pitkäaikaisvaikutukset lapseen 9 vuoden iässä

Rönnemaan tutkimusryhmälle myönnetystä hankeapurahasta myönnettiin henkilökohtainen apuraha: Paavilainen Elisa, 2 kk, 4 100 e

Thorn Lena, LT, Helsingin yliopisto, Folkhälsanin tutkimuskeskus, 27 000 e

Risk factors for covert and overt cerebrovascular disease in patients with type I diabetes: A longitudinal long-term brain MRI follow-up study

(Oireisten ja oireettomien aivoverenkiertosairauksien riskitekijöiden kartoitus tyypin 1 diabeetikoilla)

Thornin tutkimusryhmälle myönnetystä hankeapurahasta myönnettiin henkilökohtaiset apurahat: Thorn Lena, 2 kk, 4 900 e ja Eriksson Marika 3 kk, 4 950 e

Tuomainen Tomi-Pekka, LT, Itä-Suomen yliopisto, Kuopio, 26 433 e

Finnish Vitamin D Trial (FIND) - D-vitamiinilisän merkitys tyypin 2 diabeteksen ehkäisyssä

Henkilökohtaiset työskentelyapurahat, noin 10 000 euroa

Hassani Nezhad Gashti Fatemeh, FaM, Oulun yliopisto, 6 kk, 10 000 e

PXR as a regulator of metabolic syndrome (article based)

(PXR metabolisen oireyhtymän säätelijänä (artikkelipohjainen))

Hasygar Kiran, FM, Helsingin yliopisto, 4 kk, 8 200 e

ERK7 is a novel regulator of insulin secretion, tissue growth and lipid metabolism

(ERK7 uutena insuliinin erityksen, kudoskasvun ja rasva-aineenvaihdunnan säätelijänä)

Honkimaa Anni, FM, Tampereen yliopisto, 5 kk, 10 000 e

Tyypin 1 diabetekseen liittyvien enterovirusten kyky aiheuttaa krooninen infektio haimasoluissa ja infektion parantaminen viruslääkkeillä

Houttu Noora, FM, Turun yliopisto, 5 kk, 10 000 e

Raskausajan ruokavalio, mikrobisto ja matala-asteinen tulehdus äidin ja lapsen terveyden säätelijöinä: uudet vaikutuskeinot

Kentala Henriikka, FM, Tutkimuslaitos Minerva, 3 kk, 6 150 e

ORP2-proteiini: Akt-signalloinnin aktivaattori, joka säätelee solujen glukoosin ja trisyyliglyserolin aineenvaihduntaa

Latva-Rasku Aino, LL, Turun yliopisto, 4 kk, 8 200 e

Sentraalisen ja perifeerisen insuliiniherkyyden säätely

(Regulation of central and peripheral insulin sensitivity)

Laurila Pirkka-Pekka, LKT, Helsingin yliopisto ja Ecole Polytechnique Federale de Lausanne, 4 kk, 10 000 e

Ikääntymisen systeemigenetiikka diabeteksessa ja aineenvaihduntasairauksissa

Luukkonen Panu, LL, Helsingin yliopisto, Tutkimuslaitos Minerva, 5 kk, 10 000

Ei-alkoholiperäisen rasvamaksataudin heterogeenisyys - maksan rasva-aineenvaihdunta hankituissa ja geneettisissä muodoissa

Rönö Kristiina, LL, Helsingin yliopisto, 5 kk, 10 000 e

Elämäntapaintervention ja sosioekonomisen aseman vaikutus raskausdiabeteksen riskiin

Sandini Lorenzo, LL, Etelä-Karjan Keskussairaala, 24 kk (osa-aikatyö), 7 800 e

Siirtymä perinteisestä insuliinipumppuhoidosta ja jatkuvasta glukoosisensorista avoimeen OpenAPS-lähdekoodiin perustuvaan keinohaimaohjaukseen: vaikutus glukoosin variabiliteettiin tyypin 1 diabetesta sairastavilla potilailla, joilla hoitotasapaino on riittämätön

Sjöros Tanja, TtM, Turun yliopisto, 5 kk, 10 000 e

Istumisen vähentämisen vaikutus tyypin 2 diabeteksen riskitekijöihin - satunnaistettu kontrolloitu tutkimus

Kyllikki ja Uolevi Lehikoisen säätiön apuraha

Vuonna 2018 Diabetestutkimussäätiön sähköisellä apurahalomakkeella haettiin myös Kyllikki ja Uolevi Lehikoisen säätiön apurahaa diabetestutkimukseen. Apurahasumma oli yhteensä 40 000 euroa ja se myönnettiin henkilökohtaisina apurahoina.

Tämä sivusto käyttää evästeitä sivuston käyttöä koskevien tietojen keräämiseksi. Kun käytät tätä sivustoa, hyväksyt evästeiden käytön.
Sulje

Evästekäytännöt

Tätä sivustoa käyttämällä hyväksyt, että voimme asettaa evästeitä tietokoneellesi tai mobiililaitteeseesi.

1. Mitä evästeet ovat?

Evästeet ovat pieniä datatiedostoja, jotka siirtyvät tietokoneellesi, kun otat yhteyden johonkin verkkosivustoon. Evästeet tallentuvat selaimen käyttämien tiedostojen yhteyteen.

Lisätietoa evästeistä saat sivulta www.aboutcookies.org.

2. Miksi evästeitä käytetään?

Evästeet tunnistavat tietokoneesi, kun tulet sivustolle uudelleen. Ne muistavat myös sivustolla aikaisemmin tekemäsi valinnat ja parantavat siten sivuston käyttökokemusta. Evästeiden avulla pystyy esimerkiksi tunnistamaan käyttäjän laitteet sekä mukauttamaan mahdollisia mainoksia sivuilla sekä mahdollisissa muissa palveluissa.

3. Mitä evästeitä käytetään?

Jotkin evästeet ovat sivustomme teknisen toiminnan ja käytön vuoksi välttämättömiä. Nämä evästeet eivät kerää käyttäjästä tietoa, jota voitaisiin hyödyntää markkinoinnissa tai muistamaan käyttäjän valitsemia sivustoja.

Suorituskykyä mittaavat evästeemme keräävät tietoa siitä, miten käyttäjät käyttävät verkkosivujamme (esim. eniten käytetyt sivut, mahdolliset virheviestit). Nämä evästeet eivät kerää käyttäjistä tunnistettavia tietoja, vaan ne ovat anonyymejä ja niitä käytetään ainoastaan parantamaan nettisivujen toimivuutta.

Sivuilla olevat kolmansien osapuolten liitännäispalvelut (esim. mainokset, YouTube-videot, Google-tilastointi tai Facebook-liitännäiset) saattavat tallentaa käyttäjän tunnistamiseen käytettävää tietoa, mihin emme valitettavasti voi vaikuttaa. Jos haluat estää niitä seuraamasta liikkumistasi verkossa, voit kytkeä ns. kolmannen osapuolen evästeet pois käytöstä selaimesi asetuksista. Ohjeet löydät selaimesi ohjesivuilta.

Sivuillamme saattaa olla myös painikkeita, jotka helpottavat sisällön jakamista eri verkkoviestintäympäristöihin ja sosiaaliseen mediaan. Jos käytät näitä painikkeita, valitsemaltasi palvelulta voidaan asettaa eväste päätelaitteellesi. Nämä evästeet eivät ole hallinnassamme. Lisätietoja kolmannen osapuolen evästeiden käytöstä saat kyseisen osapuolen verkkosivulta.

4. Evästeiden hallinta ja estäminen

Jos et halua vastaanottaa evästeitä, voit muuttaa Internet-selaimesi asetuksia niin, että saat ilmoituksen aina kun evästeitä ollaan lähettämässä tietokoneellesi. Vaihtoehtoisesti voit estää evästeiden käytön kokonaan. Evästeiden käyttöä voi rajoittaa tai sen voi estää Internet-selaimen kautta (katso tarkemmat tiedot selaimen ohjeista).

Jos estät evästeiden tallennuksen tai poistat ne käytöstä, jotkin verkkosivujemme toiminnoista eivät välttämättä toimi oikein.

Sulje