Apurahat 2017

Kaksivuotisen 100 000 euron apurahamme vuonna 2017 sai lääketieteen tohtori Heikki Koistinen, jonka tutkimusryhmä selvittää insuliiniresistenssin syntyyn vaikuttavia mekanismeja. Tutkimuksen päämääränä on saada täysin uutta tietoa tyypin 2 diabeteksen puhkeamisen syistä sekä löytää keinoja insuliiniresistenssistä kärsivien potilaiden aineenvaihdunnan parantamiseen.


Filosofian tohtori Jarno Honkanen sai 50 000 euron kaksivuotisen apurahan tutkimukseen, jonka tavoitteena on löytää keinoja tyypin 1 diabeteksen puhkeamisen pysäyttämiseen. Lisäksi tutkimuksessa selvitetään, kuinka diabetekseen sairastuneiden haiman insuliinia tuottavien solujen elpymistä voitaisiin edistää.

Toinen 50 000 euron kaksivuotisista apurahoista myönnettiin lääketieteen tohtori Hannele Uusitalo-Järviselle. Hänen tutkimuksensa kohdistuu näkövammaisuutta aiheuttavaan diabeettiseen retinopatiaan. Sen nykyisin tunnetut hoitomuodot eivät tehoa tai sovellu kaikille potilaille. Tutkimuksella pyritään edesauttamaan uusien hoitomuotojen kehittämistä.

Apurahoja myönnettiin kaikkiaan 492 000 euroa yhteensä 22 tutkimushankkeeseen. Yksivuotisen noin 25 000 euron apurahan sai kahdeksan hanketta ja henkilökohtaisen työskentelyapurahan 11 hakijaa.

Jälleen ennätysmäärä hakemuksia

Diabetestutkimussäätiö vastaanotti vuonna 2017 enemmän hakemuksia kuin koskaan aiemmin, kaikkiaan 115 kappaletta. Hakemusten määrä on viime vuosina jatkuvasti noussut, esimerkiksi vuonna 2014 niitä saatiin 90 kappaletta.

- Suomalainen diabetestutkimus etenee laajalla rintamalla perustutkimuksesta hoitokäytäntöihin, mikä näkyi jälleen erittäin korkeatasoisina apurahahakemuksina, Diabetestutkimussäätiön tieteellisen valiokunnan puheenjohtaja, professori Jorma Toppari arvioi

Topparin mukaan kaikkien yliopistosairaaloiden piirissä tehdään erinomaista diabetestutkimusta, joka suuntautuu hyvin monipuolisesti tyypin 1 ja tyypin 2 diabeteksen sekä tautikomplikaatioiden tutkimukseen.

- Olisi hienoa, jos olisimme voineet osoittaa rahoitusta vieläkin useammalle tutkimushankkeelle. Oli jälleen ilo olla näköalapaikalla todistamassa, miten tieteellinen työ edistää terveyttä, Toppari mainitsee.

Apurahahakemuksista 14 kpl kohdistui suurapurahoihin, 45 kpl yksivuotisiin hankeapurahoihin ja 57 kpl yksivuotisiin henkilökohtaisiin työskentelyapurahoihin.

Eniten hakemuksia, lähes 30 % kaikista hakemuksista, saatiin Helsingin yliopistossa työskenteleviltä tutkijoilta. Tyypin 1 diabeteksen tutkimukseen haettiin lukumääräisesti edellisvuotta enemmän apurahoja, kun taas tyypin 2 diabeteksen tutkimukseen vähemmän.

Apurahoista päätti Diabetestutkimussäätiön hallitus säätiön tieteellisen valiokunnan esityksen pohjalta. Säätiö ei myönnä apurahoja omien toimielintensä jäsenille.

Kaksivuotinen suurapuraha, 100 000 euroa

Koistinen Heikki, lääketieteen tohtori, dosentti, Tutkimuslaitos Minerva HYKS, HUS, 100 000 e

Insuliiniresistenssin ja tyypin 2 diabeteksen syntyyn vaikuttavat geneettiset ja molekyylitason mekanismit

Koistisen tutkimusryhmälle myönnetystä hankeapurahasta myönnetään henkilökohtainen apuraha: Mäkinen Selina, filosofian maisteri, 16 400 e

Kaksivuotiset suurapurahat, 50 000 euroa

Honkanen Jarno, filosofian tohtori, Helsingin yliopisto, 50 000 e

Epidermaalisen kasvutekijän reseptorin, EGFR, polku tyypin 1 diabeteksen immuunisäätelijänä

(Epidermal Growth Factor Receptor, EGFR, pathway as an immune regulator in type 1 diabetes)

Honkasen tutkimusryhmälle myönnetystä hankeapurahasta myönnetään henkilökohtaiset apurahat: Hartwall Linnea, filosofian maisteri, 10 000 e ja Knuus Katri, filosofian maisteri, 10 000 e

Uusitalo-Järvinen Hannele, lääketieteen tohtori, Tampereen yliopisto, 50 000 e

Diabeettinen retinopatia; patologisen angiogeneesin ja verisuonivuodon molekyylitason mekanismit

(Diabetic retinopathy; molecular mechanism of pathologic angiogenesis and vascular leakage)

Yksivuotiset hankeapurahat, noin 25 000 euroa

Harjutsalo Valma, filosofian tohtori, Folkhälsanin tutkimuskeskus, Helsingin yliopisto, HUS, 25 000 e

Diabeettisten mikro- ja makrovaskulaaritautien aikatrendit ja tyypin 1 diabeetikoiden ennenaikainen kuolleisuus – mittavia epidemiologisia tyypin 1 diabeteksen tutkimuksia

(Time trends in diabetic micro- and macrovascular complications and premature mortality in patients with type 1 diabetes – large-scale epidemiological studies on type 1 diabetes)

Hietakangas Ville, PhD, Helsingin yliopisto, 25 000 e

Sokeriherkkien geenien säätelyn merkitys - fysiologiasta sairauteen

(Sugar-responsive gene regulation - from physiology to disease relevance)

Juuti-Uusitalo Kati, Dosentti, Tampereen yliopisto, 25 000 e

Diabeettinen verkkokalvosairaus soluviljelymaljalla

Kaikkonen-Määttä Minna, filosofian tohtori, dosentti, Itä-Suomen yliopisto/Kuopio, 25 000 e

Geenien säätelyalueilla sijaitsevien polymorfismien rooli tyypin 2 diabeteksessa ja sepelvaltimotaudissa

Kivelä Riikka, liikuntatieteiden tohtori, dosentti, Helsingin yliopisto, Wihurin tutkimuslaitos, 25 000 e

Transkriptiofaktori Prox1 glukoosiaineenvaihdunnan säätelijänä

(Transcription factor Prox1 – a potent regulator of glucose metabolism?)

Kivelän työryhmälle myönnetystä hankeapurahasta myönnetään henkilökohtainen apuraha: Gizaw Yosef Nebeyu, MSc, 12 300 e

Kummu Outi, filosofian tohtori, Oulun yliopisto, 25 000 e

Maksan, lihasten ja rasvan keskinäinen viestintä ja kudoksen sisäiset viestinnät PXR-säädellyssä energia-aineenvaihdunnassa ja insuliiniresistenssissä

(The liver-muscle-fat signaling axis and inter-tissue communication in PXR regulated energy metabolism and insulin resistance)

Kummun tutkimusryhmälle myönnetystä hankeapurahasta myönnetään henkilökohtainen apuraha: Karpale Mikko, filosofian maisteri, 12 300 e

Pahkala Katja, dosentti, Turun yliopisto, 25 000 e

STRIP-tutkimuksen ravitsemusneuvonnan 26-vuotinen seuranta - vaikutukset insuliiniherkkyyteen

(The 26-year follow-up of the dietary intervention strip study – effects on insulin sensitivity)

Pahkalan tutkimusryhmälle myönnetystä hankeapurahasta myönnetään henkilökohtainen apuraha: Pahkala Katja, 8 550 e

Saarimäki-Vire Jonna, filosofian tohtori, Helsingin yliopisto, 10 000 e

Diabeteksen mallintaminen ihmisen iPS-soluista erilaistettujen haiman saarekesolujen avulla

Henkilökohtaiset työskentelyapurahat, noin 10 000 euroa

Dadson Prince, MPH, MSc, Turun yliopisto, 10 000 e

Lihavuusleikkauksesta johtuvat muutokset rasvakudoksen aineenvaihduntaan ja geenien ilmentymisen profiiliin sairaalloisessa lihavuudessa

(Bariatric Surgery-induced Changes in Adipose Tissue Metabolism and Gene Expression Profile in Morbid Obesity)

Dahlström Emma, filosofian maisteri, Helsingin yliopisto, 10 000 e

Ylipaino ja lihavuus tyypin 1 diabeetikoilla – geneettinen ja kliininen näkökulma

Dumont Vincent, MSc, Helsingin yliopisto, 10 000 e

PACSIN2 podosyyteissä; merkitys nefriinin solunsisäisessä kuljetuksessa ja diabeettisen munuaissairauden kehittymisessä  

(PACSIN2 in podocytes: role in the intracellular trafficking of nephrin and development of diabetic kidney disease)

Hakkarainen Pirjo, terveystieteiden maisteri, Itä-Suomen yliopisto/Kuopio, 10 000 e

Tyypin 1 diabeetikoiden psykososiaaliset työelämähaasteet

Havula Essi, filosofian tohtori, Sydneyn yliopisto, 9 800 e

Optimaalista terveyttä sanelevan genetiikan, epigenetiikan ja ravinnon vuorovaikutuksen analysointia

(Dissecting the interaction between genetics, epigenetics and nutrients that dictate optimal health)

Honkala Sanna, liikuntatieteiden maisteri, filosofian maisteri, Turun yliopisto, 10 000 e

Metabolisia sovelluksia terveiden miesten ja tyypin 2 diabeetikoiden liikuntaharjoituksiin

(Metabolic adaptations to exercise training in healthy men and subjects with type 2 diabetes)

Kataja Janne, lääketieteen tohtori, Turun yliopisto, 7 400 e

Diabeettisen ketoasidoosin hoitokäytäntöjen vertailu lapsilla: valtakunnallinen monikeskustutkimus

Laiho Jutta, filosofian maisteri, Tampereen yliopisto, 10 000 e

Enterovirusten toteaminen tyypin 1 diabeetikoiden haimasta ja muista kudoksista

Mikk Mari-Liis, filosofian maisteri, Turun yliopisto, 10 000 e

Luokan I HLA-alleelien riskivaikutus LA-DR/DQ-haplotyyppeihin assosioituun tyypin 1 diabetekseen - kohti tarkempia ennustusmenetelmiä

(HLA class I alleles affecting the type 1 diabetes risk conferred by the HLA-DR/DQ haplotypes – Towards more accurate prediction methods)

Pöllänen Petra Maria, lääketieteen lisensiaatti, Helsingin yliopisto, 10 000 e

Geneettinen ja immunologinen luonnehdinta tyypin 1 diabeteksen nopeasta ja hitaasta kehityksestä lapsissa, joilla on HLA-assosioitu alttius taudille

(Genetic and immunological characterization of rapid and slow progression to type 1 diabetes in children with HLA-conferred disease susceptibility)

Viitasalo Anna, lääketieteen lisensiaatti, Kööpenhaminan yliopisto, 9 800 e

Metabolisesti terveen lihavuuden genetiikka lapsilla

(The genetics of metabolically healthy obesity in children)

Yksi henkilökohtaista työskentelyapurahaa hakenut tutkija veti hakemuksensa pois, kun säätiön tieteellinen valiokunta oli jo arvioinut hakemukset, ja tehnyt myöntöesityksen apurahoista päättävälle Diabetestutkimussäätiön hallitukselle. Tälle hakijalle ehdotettua apurahaa ei näin ollen jaettu lainkaan.


Tämä sivusto käyttää evästeitä sivuston käyttöä koskevien tietojen keräämiseksi. Kun käytät tätä sivustoa, hyväksyt evästeiden käytön.
Sulje

Evästekäytännöt

Tätä sivustoa käyttämällä hyväksyt, että voimme asettaa evästeitä tietokoneellesi tai mobiililaitteeseesi.

1. Mitä evästeet ovat?

Evästeet ovat pieniä datatiedostoja, jotka siirtyvät tietokoneellesi, kun otat yhteyden johonkin verkkosivustoon. Evästeet tallentuvat selaimen käyttämien tiedostojen yhteyteen.

Lisätietoa evästeistä saat sivulta www.aboutcookies.org.

2. Miksi evästeitä käytetään?

Evästeet tunnistavat tietokoneesi, kun tulet sivustolle uudelleen. Ne muistavat myös sivustolla aikaisemmin tekemäsi valinnat ja parantavat siten sivuston käyttökokemusta. Evästeiden avulla pystyy esimerkiksi tunnistamaan käyttäjän laitteet sekä mukauttamaan mahdollisia mainoksia sivuilla sekä mahdollisissa muissa palveluissa.

3. Mitä evästeitä käytetään?

Jotkin evästeet ovat sivustomme teknisen toiminnan ja käytön vuoksi välttämättömiä. Nämä evästeet eivät kerää käyttäjästä tietoa, jota voitaisiin hyödyntää markkinoinnissa tai muistamaan käyttäjän valitsemia sivustoja.

Suorituskykyä mittaavat evästeemme keräävät tietoa siitä, miten käyttäjät käyttävät verkkosivujamme (esim. eniten käytetyt sivut, mahdolliset virheviestit). Nämä evästeet eivät kerää käyttäjistä tunnistettavia tietoja, vaan ne ovat anonyymejä ja niitä käytetään ainoastaan parantamaan nettisivujen toimivuutta.

Sivuilla olevat kolmansien osapuolten liitännäispalvelut (esim. mainokset, YouTube-videot, Google-tilastointi tai Facebook-liitännäiset) saattavat tallentaa käyttäjän tunnistamiseen käytettävää tietoa, mihin emme valitettavasti voi vaikuttaa. Jos haluat estää niitä seuraamasta liikkumistasi verkossa, voit kytkeä ns. kolmannen osapuolen evästeet pois käytöstä selaimesi asetuksista. Ohjeet löydät selaimesi ohjesivuilta.

Sivuillamme saattaa olla myös painikkeita, jotka helpottavat sisällön jakamista eri verkkoviestintäympäristöihin ja sosiaaliseen mediaan. Jos käytät näitä painikkeita, valitsemaltasi palvelulta voidaan asettaa eväste päätelaitteellesi. Nämä evästeet eivät ole hallinnassamme. Lisätietoja kolmannen osapuolen evästeiden käytöstä saat kyseisen osapuolen verkkosivulta.

4. Evästeiden hallinta ja estäminen

Jos et halua vastaanottaa evästeitä, voit muuttaa Internet-selaimesi asetuksia niin, että saat ilmoituksen aina kun evästeitä ollaan lähettämässä tietokoneellesi. Vaihtoehtoisesti voit estää evästeiden käytön kokonaan. Evästeiden käyttöä voi rajoittaa tai sen voi estää Internet-selaimen kautta (katso tarkemmat tiedot selaimen ohjeista).

Jos estät evästeiden tallennuksen tai poistat ne käytöstä, jotkin verkkosivujemme toiminnoista eivät välttämättä toimi oikein.

Sulje