Apurahat 2015

Suurapurahan vuonna 2015 saivat uutta työkalua diabetestutkimukseen kehittävä professori Timo Otonkoski Helsingin yliopistosta sekä Turun ja Oulun yliopistoissa raskausdiabetestutkimusta tekevä professori Tapani Rönnemaa. Otonkosken saama kaksivuotinen apuraha on 100 000 euroa, Rönnemaan 50 000 euroa.

Apurahahakemuksia vastaanotettiin ennätysmäärä, 101 kappaletta, mikä oli 11 kpl enemmän kuin edellisvuonna ja 21 kpl enemmän kuin vuonna 2013. Apuraha myönnettiin kaikkiaan 22 hakijalle. Jaettava apurahasumma säilyi edellisvuoden tasolla, ja on 450 000 euroa.

Apurahahakemusten taso oli jälleen erinomainen. Pääosa, 63 kpl, hakemuksista koski tyypin 2 diabetesta, tyypin 1 diabetesta koskevia hakemuksia vastaanotettiin 33 kpl, raskausdiabetesta koskevia hakemuksia 10 kpl ja muita diabetestyyppejä koskevia hakemuksia 4 kpl. Yksi hakemus voi liittyä useampaan diabetestyyppiin.

Eniten hakemuksia saatiin Turun yliopistosta (23,8 % hakemuksista), Itä-Suomen yliopiston Kuopion yksiköstä (21,8 %) sekä Helsingin yliopistosta (20,8 %).

Kaksivuotinen suurapuraha, 100 000 euroa

Otonkoski Timo, LKT, professori, Helsingin yliopisto, lääketieteellinen tiedekunta, molekyylineurologian tutkimusohjelma

Professori Otonkosken tutkimusryhmälle myönnetystä hankeapurahasta myönnetään henkilökohtainen apuraha: Lithovius Väinö, LK, 5 kk,
9 000 e                                                                                                      

Potilaslähtöiset iPS solut: Diabetestutkimuksen uusi työkalu

Useimmat sekä tyypin 1 että tyypin 2 diabetekseen assosioituvat geenit liittyvät haiman beetasoluihin, siis insuliinin eritykseen. On kuitenkin epäselvää, miten nämä geenivaikutukset johtavat tautiin. Harvinaiset yhden geenin aiheuttamat eli monogeeniset diabetesmuodot ovat arvokkaita malleja, joiden kautta voimme oppia paljon. 

Tutkimuksen tarkoituksena on hyödyntää viimeaikaista kehitystä kantasoluteknologian ja perintöaineksen eli genomin muokkauksen alueella. Monogeenista diabetesta sairastavien solunäytteistä tuotetaan monikykyisiä iPS-kantasoluja, jotka erilaistetaan edelleen haiman saarekesoluiksi.

Tutkimusryhmä kykenee tuottamaan insuliinia erittäviä soluja, joiden avulla voidaan tutkia tautimutaatioon liittyviä häiriöitä. Ensimmäisinä hankkeina ryhmä tutkii STAT3- ja Insuliini-geenien aiheuttamaa diabetesta.

Mekanismit näissä ovat hyvin erityyppisiä; oletuksena on että STAT3-geenimutaatio johtaa haimassa beetasolujen erilaistumisen häiriöön, ja lisäksi koko kehon taholla autoimmuniteetin syntyyn. Tätä tutkimusryhmä selvittää myös uuden siirtogeenisen hiirimallin avulla.

Insuliini-mutaatiot taas johtavat beetasolujen kuolemaan ns. ER-stressin kautta. Tätä mekanismia pidetään yleisesti hyvin tärkeänä sekä tyypin 1 että tyypin 2 diabeteksen synnyssä.

Tutkimusryhmä kehittää ihmisen beetasoluihin perustuvan kokeellisen mallin, jonka avulla voidaan löytää uusia lääkkeitä. Projektiin liittyy myös tautimutaatioiden korjaus soluissa, mikä parantaa koemallin luotettavuutta, ja saattaa tulevaisuudessa johtaa geeniterapiasovelluksiin solusiirtoihin yhdistettynä.

Kaksivuotinen suurapuraha, 50 000 euroa

Rönnemaa Tapani, LKT, professori, Turun yliopisto/TYKS sekä Oulun yliopisto/OYS

Professori Rönnemaan tutkimusryhmälle myönnetystä hankeapurahasta myönnetään henkilökohtainen apuraha: Paavilainen Elisa, LL, 4 kk,
8 000 e

Metformiini raskausdiabeteksen hoidossa – metaboliset pitkäaikaisvaikutukset lapseen 9 vuoden iässä

Metformiini on vanha tablettimuotoinen diabeteslääke, jota on alettu käyttää myös raskausdiabeteksen hoitoon insuliinin asemesta.

Turussa ja Oulussa satunnaistettiin vuosina 2005-2010 yhteensä 317 naista saamaan joko metformiinia tai insuliinia raskausdiabeteksen hoitoon. Metformiinin todettiin olevan turvallinen ja tehokas, vaikkakin noin neljännes äideistä tarvitsi sen lisäksi insuliinia riittävän hyvän sokeritasapainon saavuttamiseksi.

Muissa tutkimuksissa on todettu, että raskausdiabeetikkoäitien lapsilla on suuri riski saada metabolinen oireyhtymä. Metformiinin mahdollisia pitkäaikaisvaikutuksia niiden lasten kehitykseen, joiden äitien raskausdiabeteksen hoidossa sitä on käytetty, ei kuitenkaan tunneta juuri lainkaan. Tässä tutkimuksessa selvitetään raskauden aikana metformiinia saaneiden äitien lasten terveyttä yhdeksän vuoden iässä vertaamalla näitä lapsia insuliinihoitoa saaneiden äitien lapsiin.

Jos metformiinia ja insuliinia saaneiden äitien lapset todetaan yhtä terveiksi, metformiinista voi tulla ensisijainen lääke raskausdiabeteksen hoidossa, ja suurin osa äideistä välttyisi näin insuliinihoidolta.

YKSIVUOTISET HANKEAPURAHAT

Hukkanen Janne, dosentti, Oulun yliopisto ja Oulun yliopistollinen sairaala, 25 000 euroa

Dosentti Hukkasen tutkimusryhmälle myönnetystä hakeapurahasta myönnetään seuraava työskentelyapuraha: Hassani Nezhad Gashti Fatemeh, MSc, 6 kk, 12 000 e

Pregnane X receptor (PXR) activation as a causative factor of hepatosteatosis (Pregnani X reseptorin (PXR) aktivaatio maksan rasvoittumisessa)

Kalliokoski Teemu, LT, Turun PET keskus, 20 000 euroa

LT Kalliokosken tutkimusryhmälle myönnetystä hankeapurahasta myönnetään henkilökohtainen apuraha: Kalliokoski Teemu, LT, 12 kk, 12 300 e

Haiman insuliitin osoittaminen PET-kuvantamismenetelmien avulla

Lehto Markku, dosentti, Folkhälsanin tutkimuskeskus, Helsingin yliopisto, 25 000 euroa

Dosentti Lehdon tutkimusryhmälle myönnetystä hankeapurahasta myönnetään henkilökohtainen apuraha: myöhemmin nimettävä Post doc -tutkija, 8 kk, 19 200 e

Search for diagnostic and therapeutic tools for bacterial infections in patients with diabetes (Diabeetikoiden bakteeri-infektioiden toteamisen ja hoidon uusien keinojen etsintä)

Pulkkinen Mari-Anne, LT, HUS, Lastenklinikka ja Jorvin sairaala, OYS, lastenklinikka, 23 800 euroa

LT Pulkkisen tutkimusryhmälle myönnetystä hankeapurahasta myönnetään seuraavat henkilökohtaiset apurahat: Pulkkinen Mari, LT,
1 kk, 2 400 e, Tuomaala Anna-Kaisa, LT, 1 kk, 2 400 e

Motivoivan haastattelun ja intensiivisen diabeteskoulutuksen vaikutus hoitotasapainoon murrosikäisillä huonossa hoitotasapainossa olevilla tyypin 1 diabeetikoilla

Savontaus Eriika, LT, Turun yliopisto, Farmakologia, lääkekehitys ja lääkehoito sekä TYKS/Kliininen farmakologia, 25 000 euroa

LT Savontauksen tutkimusryhmälle myönnetystä hankeapurahasta myönnetään henkilökohtainen apuraha: myöhemmin nimettävä opiskelija, 4 kk, 6 400 e

Melanokortiinien merkitys lihavuuteen liittyvässä diabeteksessa ja verisuonisairauksissa

Tarvainen Mika, FT, dosentti, Sovelletun fysiikan laitos, Itä-Suomen yliopisto, Kuopio, 25 000 euroa

Dosentti Tarvaisen tutkimusryhmälle myönnetystä hankeapurahasta myönnetään seuraavat henkilökohtaiset apurahat: Lipponen Jukka, FT,
6 kk, 14 400 e, Kuoppa Pekka, FM, 4 kk, 9 000 e

Diabeteksen monitorointi – glukoositasapainon arviointi ei-invasiivisia fysiologisia mittauksia käyttäen

Toivonen Raine, FT, Lääketieteellinen tiedekunta/Biolääketieteen laitos, Turun yliopisto, 25 000 euroa

FT Toivosen tutkimusryhmälle myönnetystä hankeapurahasta myönnetään seuraavat henkilökohtaiset apurahat: Toivonen Raine, FT,
6 kk, 14 000 e, Glader Otto, LuK, 3 kk, 4 500 e

Characterization of migratory dendritic cells of colon lamina propria and their role in breaking the peripheral tolerance leading to autoimmunity and type 1 diabetes (Paksusuolen vaeltavien dendriittisten solujen rooli autoimmuniteetin ja tyypin 1 diabeteksen kehittymisessä)

Vähä-Mäkilä (os. Liljeroos) Mari, FT, Lasten ja nuorten klinikka, TYKS, 25 000 e

FT Vähä-Mäkilän tutkimusryhmälle myönnetystä hankeapurahasta myönnetään seuraava henkilökohtainen apuraha: Vähä-Mäkilä Mari, FT,
3 kk, 7 200 e

Synnynnäinen immuniteetti tyypin 1 diabetesta ennakoivien autoimmuuni-ilmiöiden ja betasolutuhon selittäjänä (DIPP-PAMP)

HENKILÖKOHTAISET TYÖSKENTELYAPURAHAT

Havula Essi, FM, Helsingin yliopisto, Biotekniikan instituutti ja Bio- ja ympäristötieteen laitos (3,5 kk), 7 400 euroa

Transcriptional control of dietary sugar metabolism and homeostasis by ChREBP-Mlx (Transkriptiotekijä ChREBP-Mix ravinnon sokerin aineenvaihdunnan ja homeostaasin säätelijänä)

Heinonen Sini, LL, Helsingin yliopisto, Lihavuustutkimusyksikkö, Diabetes- ja lihavuustutkimusohjelma, 10 000 euroa

Rasvakudoksen metabolia hankitussa lihavuudessa

Helminen Olli, LK, Lastentautien klinikka, Oulun yliopisto, 4 800 euroa

Sokeriaineenvaihdunnan muutokset prekliinisessä tyypin 1 diabeteksessa ja taudin puhkeamisen ennustaminen

Honka Henri, LL, Valtakunnallinen PET-keskus, Turun yliopisto,
8 400 euroa

Lihavuusleikkausten ja suolistohormonien aineenvaihdunnalliset ja verenkierrolliset vaikutukset tyypin 2 diabeetikoilla

Klemetti Miira, LL, HUS, Naistenklinikka, 6 000 euroa

Viimeaikaiset trendit tyypin 1 diabeetikkojen raskauksissa - vaikutukset äitiin ja lapseen

Lallukka Susanna, LK (tutkimustyön suoritusaikaan LL), Helsingin yliopisto ja tutkimuslaitos Minerva (5 kk), 10 000 euroa

Miten metaboliseen oireyhtymään liittyvä ja liittymätön rasvamaksa poikkeavat toisistaan?

Lankinen Maria, FT, Itä Suomen yliopisto/Kuopio, Kansanterveystieteen ja kliinisen ravitsemuksen laitos, 9 600 euroa

Ruokavalion vaikutus lipidiaineenvaihduntaan henkilöillä, joilla on kohonnut paastoglukoosi, ja seerumin rasvahappohappokoostumuksen yhteys glykemiaan ja tyypin 2 diabeteksen esiintyvyyteen

Lehtoranta Lara, LL, Turun yliopisto, Naistenklinikka, Sydäntutkimuskeskus, 10 000 euroa

Diabeetikon sikiön verenkierto

Le Thi Thanh An, FT, Turun yliopisto, Turku Centre for Biotechnology,
10 000 euroa

Discovering early markers of Type 1 Diabetes: molecular patterns and virus signatures (Tyypin 1 diabeteksen varhaisten merkkien etsintä)

Miettinen Maija, ETM, THL, Helsingin yliopisto, 10 000 euroa

D-vitamiini ja tyypin 1 diabetes

Rönö Kristiina, LL, Helsingin yliopisto, Kätilöopiston sairaala, Naistentaudit ja synnytykset, 10 000 euroa

Elämäntapaintervention vaikutus raskausdiabeteksen ilmaantuvuuteen sekä diabetesriskissä olevien naisten liikuntatottumuksiin

Saurus Pauliina, MSc, Haartman Instituutti, Helsingin yliopisto,
10 000 euroa

Regulation of podocyte apoptosis, a major mechanism of podocyte loss in diabetic nephropathy (Podosyyttien ohjelmoidun solukuoleman säätely, podosyyttikadon selittäjä diabeettisessa nefropatiassa)


Tämä sivusto käyttää evästeitä sivuston käyttöä koskevien tietojen keräämiseksi. Kun käytät tätä sivustoa, hyväksyt evästeiden käytön.
Sulje

Evästekäytännöt

Tätä sivustoa käyttämällä hyväksyt, että voimme asettaa evästeitä tietokoneellesi tai mobiililaitteeseesi.

1. Mitä evästeet ovat?

Evästeet ovat pieniä datatiedostoja, jotka siirtyvät tietokoneellesi, kun otat yhteyden johonkin verkkosivustoon. Evästeet tallentuvat selaimen käyttämien tiedostojen yhteyteen.

Lisätietoa evästeistä saat sivulta www.aboutcookies.org.

2. Miksi evästeitä käytetään?

Evästeet tunnistavat tietokoneesi, kun tulet sivustolle uudelleen. Ne muistavat myös sivustolla aikaisemmin tekemäsi valinnat ja parantavat siten sivuston käyttökokemusta. Evästeiden avulla pystyy esimerkiksi tunnistamaan käyttäjän laitteet sekä mukauttamaan mahdollisia mainoksia sivuilla sekä mahdollisissa muissa palveluissa.

3. Mitä evästeitä käytetään?

Jotkin evästeet ovat sivustomme teknisen toiminnan ja käytön vuoksi välttämättömiä. Nämä evästeet eivät kerää käyttäjästä tietoa, jota voitaisiin hyödyntää markkinoinnissa tai muistamaan käyttäjän valitsemia sivustoja.

Suorituskykyä mittaavat evästeemme keräävät tietoa siitä, miten käyttäjät käyttävät verkkosivujamme (esim. eniten käytetyt sivut, mahdolliset virheviestit). Nämä evästeet eivät kerää käyttäjistä tunnistettavia tietoja, vaan ne ovat anonyymejä ja niitä käytetään ainoastaan parantamaan nettisivujen toimivuutta.

Sivuilla olevat kolmansien osapuolten liitännäispalvelut (esim. mainokset, YouTube-videot, Google-tilastointi tai Facebook-liitännäiset) saattavat tallentaa käyttäjän tunnistamiseen käytettävää tietoa, mihin emme valitettavasti voi vaikuttaa. Jos haluat estää niitä seuraamasta liikkumistasi verkossa, voit kytkeä ns. kolmannen osapuolen evästeet pois käytöstä selaimesi asetuksista. Ohjeet löydät selaimesi ohjesivuilta.

Sivuillamme saattaa olla myös painikkeita, jotka helpottavat sisällön jakamista eri verkkoviestintäympäristöihin ja sosiaaliseen mediaan. Jos käytät näitä painikkeita, valitsemaltasi palvelulta voidaan asettaa eväste päätelaitteellesi. Nämä evästeet eivät ole hallinnassamme. Lisätietoja kolmannen osapuolen evästeiden käytöstä saat kyseisen osapuolen verkkosivulta.

4. Evästeiden hallinta ja estäminen

Jos et halua vastaanottaa evästeitä, voit muuttaa Internet-selaimesi asetuksia niin, että saat ilmoituksen aina kun evästeitä ollaan lähettämässä tietokoneellesi. Vaihtoehtoisesti voit estää evästeiden käytön kokonaan. Evästeiden käyttöä voi rajoittaa tai sen voi estää Internet-selaimen kautta (katso tarkemmat tiedot selaimen ohjeista).

Jos estät evästeiden tallennuksen tai poistat ne käytöstä, jotkin verkkosivujemme toiminnoista eivät välttämättä toimi oikein.

Sulje